Monika Hajto

Warsztat rozpoczyna eksperyment pokazujący wpływ zmian klimatycznych na topnienie lodowców – uczestnicy mają możliwość w trakcie trwania warsztatu obserwować topnienie kostek lodu w szklance i wpływ tego procesu na podnoszenie się poziomu wody. Eksperyment stanowi wprowadzenie do tematyki warsztatu, w którym autorka skupia się na ukazaniu naturalnych i antropogenicznych przyczyn zmian klimatu wykorzystując do tego celu zarówno pracę grupy w konwencji burzy mózgów, jak i mini-wykład z prezentacją multimedialną. Interaktywne metody zapewniają zaangażowanie uczestników, z drugiej strony trenerka poprzez fachowe komentarze wspiera merytorycznie uczestników w ich poszukiwaniach. Prowadzi to grupę do trafnego zdiagnozowania leżących po stronie człowieka przyczyn zmian klimatycznych. Wiedza ta jest wykorzystywana i pogłębiana w drugiej części, gdzie uczestnicy w podgrupach pracują nad określeniem „śladu węglowego” poszczególnych czynności dnia codziennego. Ten element planowanego warsztatu jest ważnym punktem pozwalającym uczestnikom na podjęcie osobistych postanowień dotyczących zmian w ich codziennym życiu.

Mocną stroną warsztatu jest prowadzenie uczestników od wiedzy i ogólnych refleksji na temat zmian klimatycznych do praktyki dnia codziennego i powzięcia decyzji o zmianach w osobistym życiu. Trenerka również umiejętnie wspiera aktywność uczestników.