Ekologia, energetyka, ekonomia – raporty

Przewodnik obalania mitówDemaskowanie mitów klimatycznych

Raport przygotowany przez międzynarodową organizację WWF rozprawia się z mitami na temat energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii takimi jak wysoka cena i nieefektywność oraz energochłonność. Eksperci pokazują, że odnawialne źródła energii mają olbrzymi potencjał i w niedalekiej przyszłości staną się konkurencyjne dla paliw kopalnych, są o wiele mniej szkodliwe dla środowiska a przy tym zapewniają więcej miejsc pracy, niż sektor energetyki konwencjonalnej.
Przeczytaj raport

Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowieNiepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie

W Polsce zanieczyszczenie z sektora energetyki węglowej powoduje około 3 500 przedwczesnych zgonów oraz pociągają za sobą ukryte koszty zdrowotne w wysokości PLN 34,32 mld (8,2 mld €) rocznie – wynika z wstrząsającego raportu opublikowanego w 2013 roku przez organizację HEAL. Raport prezentuje szeroką gamę dowodów naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza wywołanego przez emisje z elektrowni węglowych na zdrowie ludzi. Zawiera, pierwszą ekonomiczną ocenę kosztów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza przez elektrownie węglowe w Europie oraz wyjaśnienia autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia, ekspertów sektora medycznego i decydentów dotyczące ich obaw związanych z wpływem węgla. Raport zamykają rekomendacje dla władz i sektora zdrowia dotyczące rozwiązania tego problemu i uwzględnienia go w przyszłych decyzjach dotyczących energetyki.

Health and Environment Alliance (HEAL) to wiodąca europejska organizacja zajmująca się wpływem zanieczyszczenia środowiska na zdrowie ludzi. Tworzą ją eksperci z dziedziny zanieczyszczeń, w tym naukowcy, lekarze i pielęgniarki a sama organizacja jest niezależna pod względem politycznym i finansowym.
Raport: www.env-health.org
Streszczenie raportu: www.env-health.org

Niskoemisyjna PolskaNiskoemisyjna Polska

Czy możliwe jest stworzenie gospodarki, która nad partykularny zysk za wszelką cenę stawiałaby dobro środowiska i przyszłych pokoleń? Raport autorstwa ekspertów Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych i Instytutu na rzecz Ekorozwoju analizuje możliwość stworzenie w Polsce do roku 2050 gospodarki niskoemisyjnej. Kluczem do niej jest modernizacja, rozumiana nie jako rozwój gospodarczy, a cywilizacyjny, oparty na innowacyjności, racjonalnym gospodarowaniu zasobami i rewizji dotychczasowej piramidy wartości.
Przeczytaj raport

Subsydiowanie wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w latach 2010-2013

Raport ten prezentuje dane dotyczące kosztów wspierania energetyki konwencjonalnej w Polsce i porównuje je ze wsparciem, jakie otrzymuje sektor odnawialnych źródeł energii. raport został przygotowany przez niezależny think-tank Case Doradcy na zlecenie PSEW.
Przeczytaj raport

Pracując dla klimatu. Zielone miejsca pracy w Polsce. Michalak J., Guzek K. (red.), Greenpeace Polska, 2011

Nawet 350 tys. nowych miejsc pracy może powstać w Polsce w sektorze energetyki odnawialnej do roku 2020. To niemalże dwukrotnie więcej niż wynosi obecne zatrudnienie w sektorach górnictwa i wydobycia. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie stabilnego i efektywnego systemu wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Takie konkluzje można znaleźć w raporcie „Pracując dla klimatu”, który został przygotowany na zlecenie Greenpeace Polska.
Przeczytaj raport

Problem klimatu a prawa człowieka
Oxfam Briefing Paper, 2008

Nie podejmując pilnych działań na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych, bogate kraje naruszają prawa milionów najuboższych mieszkańców globu. Raport Oxfam który powstał 60 lat po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przedstawia nową wizję skoncentrowanej na prawach koncepcji polityki klimatycznej. Wykorzystano tu normy i zasady praw człowieka, aby wskazać właściwy kierunek krajowym i międzynarodowym procesom kształtowania polityki międzynarodowej.
Przeczytaj raport

Przewodnik obalania mitówPrzewodnik obalania mitów, Autorzy: John Cook, Stephen Lewandowsky, Tłumaczenie: Marcin Popkiewicz, Marta Śmigrowska i Irek Zawadzki

Niewiele jest tematów, na których narosłoby tyle mitów ile na sprawie zmiany klimatu. Pojawiają się w niemal każdej rozmowie na ten temat, panoszą się w prasie i internecie, podgrzewają też temperaturę telewizyjnych debat. Przystępując do dyskusji o globalnym ociepleniu warto nie tylko uzbroić się w wiedzę ale także umiejętności radzenia sobie z mitami klimatycznymi. Wbrew pozorom, aby obalić mit nie wystarczy tylko przedstawić słuchaczowi skorygowaną informację. Autorzy „Przewodnika obalania mitów” podpowiadają, jak uniknąć niezamierzonego efektu wzmocnienia nieprawdziwej informacji i jak sprawić, by w miejscu wykorzenionego mitu zakiełkował i zakorzenił się fakt. Polską wersję językową przygotował zespół portalu Nauka o Klimacie.
Przeczytaj raport

Przewodnik po szczycie klimatycznym COP19Przewodnik po szczycie klimatycznym COP19

Przewodnik ten został przygotowany przez WWF z okazji dorocznego szczytu klimatycznego ONZ (COP19), który odbywał się w Warszawie w listopadzie 2013 roku. Autorzy przedstawiają najważniejsze tematy poruszane podczas szczytu. Czytelnik dowie się również czym są negocjacje klimatyczne, na czym polega polityka klimatyczna UE oraz jak na jej tle prezentuje się polityka Polski.
Publikacja w PDF

[R]ewolucja Energetyczna dla Polski[R]ewolucja Energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej.

Ekspercki raport udowadnia, że zmiana struktury rynku energii będzie korzystna dla polskiej gospodarki. Raport przygotowany przez ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie porównuje rządową strategię rozwoju energetyki (scenariusz referencyjny) z autorskim scenariuszem alternatywnym. Scenariusz rządowy zakłada kontynuację produkcji energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Raport pokazuje, że zmiana struktury rynku energetycznego oparta o poprawę efektywności energetycznej i stopniowe przechodzenie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jest realną alternatywą. Opracowanie w przystępny sposób tłumaczy złożoność wyzwań, przed jakimi stoi Polska. Przedstawione są w nim aktualne prognozy wzrostu gospodarczego, cen paliw i technologii oraz liczby ludności w Polsce do roku 2050. Polska gospodarka nie musi być uzależniona od węgla.
Przeczytaj raport

Ubóstwo energetyczne a afektywność energetyczna analiza problemu i rekomendacje – wydanie II rozszerzone, Stępniak A., Tomaszewska A., Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014

Zjawisko ubóstwa energetycznego, w związku z kryzysem gospodarczym i pogłębiającą się złą sytuacją materialną rodzin, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ma coraz większy zasięg. Raport w sposób kompleksowy omawia problematykę ubóstwa energetycznego – źródło jego definicji, uwarunkowania, które sprzyjają powstawaniu tego zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania. W opracowaniu przestawiamy stan prawny w Europie i w Polsce oraz analizę zagranicznych programów przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, z wykorzystaniem instrumentów poprawiających efektywność energetyczną. Raport odpowiada na pytanie, dlaczego potrzebne jest nowe podejście do udzielania wsparcia gospodarstwom domowym mającym problemy z terminowym płaceniem rachunków za energię i zakupem paliwa opałowego.
Przeczytaj raport

Ukryty rachunek za węgiel. Analiza wsparcia gospodarczego dla elektroenergetyki węglowej oraz górnictwa w Polsce.Ukryty rachunek za węgiel. Analiza wsparcia gospodarczego dla elektroenergetyki węglowej oraz górnictwa w Polsce.

Ekspertyza przygotowana przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych przedstawia skalę i sposoby ukrytego finansowania sektora górniczego i energetyki opartej na węglu w Polsce. Z raportu wynika między innymi, że w latach 1990-2012 dopłaciliśmy do produkcji energii elektrycznej z węgla aż 170 400 miliardów złotych, co kosztowało każdego Polaka średnio 1876 złotych rocznie. Autorzy konfrontują te dane z danymi o dopłatach do odnawialnych źródeł energii wskazując, że „rozwiązaniem problemów stojących przez sektorem elektroenergetycznym jest rozwój sektora OZE, a przede wszystkim energetyka prosumencka”.
Przeczytaj raportu

Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości
Wilczyński M., Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012

Plany uruchomienia nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego prowadzą polską energetykę w ślepą uliczkę. Czy jest sens inwestować w paliwo, którego koszty spalania przyniosą gospodarce straty społeczne i środowiskowe szacowane na 10 mld PLN rocznie? Instytut na rzecz Ekorozwoju uważa, że potrzebna jest głęboka i merytoryczna debata nad przyszłą polityką energetyczną Polski.
Przeczytaj raport

Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego.Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego.

Ekspercki raport prezentuje alarmujące dane w oparciu o badania naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie i model badawczy EcoSense. Wyniki analiz pokazują m.in. ilu ludzi umiera przedwcześnie z powodu emisji zanieczyszczeń z każdej poszczególnej elektrowni i elektrociepłowni węglowej w Polsce.
Przeczytaj raport

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce, Wilczyński M., Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013

Czy węgiel pozostanie paliwem pierwszego wyboru, podczas gdy kraje UE stawiają na niskoemisyjną gospodarkę? Geolog Michał Wilczyński czarno widzi przyszłość polskiego górnictwa. Przemysłowych zasobów węgla na Górnym Śląsku mamy niewiele. Maksymalne wydobycie w roku 2050 wyniesie niespełna 30 mln ton. Musimy schodzić z wydobyciem coraz głębiej, rosną więc zagrożenia, przede wszystkim metanowe i tąpaniami – mówi w wywiadzie. Dr Wilczyński w publikacji Zmierzch węgla kamiennego w Polsce dowodzi ponadto, iż reformy sektora górnictwa węgla kamiennego od 1990 roku sprowadzały się do ogromnych dotacji publicznych, przy spadającym wydobyciu i rosnących kosztach, a Raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2011 wskazał, że wydobycie węgla kamiennego w Polsce nosi cechy gospodarki rabunkowej.
Przeczytaj raport