Magdalena Wach

Konspekt warsztatu odnosi się do perspektywy globalnej zmian klimatycznych. Autorka w pierwszej części wykorzystuje formułę quizu do przekazania podstawowej wiedzy na temat zmian klimatycznych. Następnie uczestnicy na mapie świata zaznaczają miejsca i zjawiska, które wiążą się ze zjawiskiem globalnego ocieplenia. Ta globalna perspektywa ostatecznie służy temu, by wcielić się w rolę osoby, która bezpośrednio doświadcza skutków tych zjawisk. Szczególną rolę odgrywa tutaj woda, która z powodu ocieplającego się klimatu staje się coraz bardziej deficytowym dobrem. Proces utożsamienia się pozwala na doświadczenie empatii, a także na budowanie motywacji do działań przeciwdziałających klimatycznej katastrofie.

Proponowany warsztat jest narzędziem nie tylko edukacji ekologiczne, ale także edukacji globalnej.