Dokumenty

Trening motywacyjny

Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata

Klimat. Czynniki warunkujące zmienność klimatu

Zjawisko konsumpcjonizmu i materializmu jako czynniki ryzyka zmian klimatycznych

Energetyka kluczem do lepszego klimatu

Jak uczyć o klimacie?

Ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat

Komunikacja, argumentacja, perswazja

Metody aktywne w edukacji. Trening twórczości

Warsztat Motywacyjny

Naukowe, etyczne i formalno-prawne aspekty ochrony przyrody

Polityka energetyczno-klimatyczna

Energetyka konwencjonalna

Planowanie i prowadzenie kampanii klimatycznej

Szkolenie medialne

Ochrona bioróżnorodności – warsztat terenowy w Puszczy Białowieskiej