Projektowanie i ewaluacja szkoleń

Aby dobrze prowadzić zajęcia warsztatowe, najpierw trzeba zapoznać się z zasadami projektowania szkoleń oraz ich ewaluacji. Podstawową kompetencją w tym zakresie jest umiejętność formułowania celów warsztatu, planowania struktur w oparciu o wyznaczone cele, organizowania sytuacji szkoleniowej, a w końcu tworzenia ankiet ewaluacyjnych. Ważną rolę w tym kontekście odgrywają zasady uczenia się ludzi, których znajomość pomaga osiągać zakładane cele szkoleniowe.