Zjawisko konsumpcjonizmu i materializmu jako czynniki ryzyka zmian klimatycznych

14-15 grudnia 2013 r. Gdy analizujemy głębokie uwarunkowania zmian klimatycznych, nie sposób pominąć czynniki związane z psychologicznym i społecznym funkcjonowaniem jednostki. Jeśli to człowiek jest odpowiedzialny za destabilizację klimatu, to warto przyjrzeć się temu, co pcha go do zachowań, których skutki są niekorzystne dla całej biosfery. Wśród nich szczególną rolę odgrywa zjawisko nadmiernej konsumpcji i jego psychologiczne konteksty.