Archiwum kategorii: To lubię!

lubieto_biegowki

Biegówki

Biegi narciarskie zostały zapoczątkowane w krajach Półwyspu Fennoskandzkiego w czasach prehistorycznych. Były one szeroko praktykowane w XIX wieku jako sposób transportu podczas zimy. Polowania na łosie, jelenie i inne zwierzęta odbywały się właśnie na nartach. Prawie każdy mieszkaniec krajów z bogatymi tradycjami narciarskimi, takich jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia i Kanada, używał, bądź regularnie używa nart biegowych. Dzisiaj biegi narciarskie są bardzo popularnym sportem zimowym także w krajach Europy Środkowej, w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Do Polski zorganizowane narciarstwo biegowe dotarło na przełomie XIX i XX wieku. W szerzeniu tego sportu największe zasługi mają Józef Schnaider w Karpatach Wschodnich i Stanisław Barabasz w Tatrach.

Zagrożenia:

Niestety postępujące zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem dla tego popularnego sportu. Już dzisiaj możliwość biegania na nartach na nizinach, w mieście jest poważnie ograniczona. Śniegu brakuje też niejednokrotnie w górach, stąd coraz częściej śnieg dostarczają armatki do sztucznego naśnieżania. Niestety nie są one obojętne dla środowiska. Czy powstrzymamy zmiany klimatyczne? Wiele osób niestety wyraża przekonanie, że gorączka Ziemi będzie rosła jeszcze długo. Klimatolodzy uważają, że nawet gdybyśmy dziś przestali wysyłać w powietrze gazy cieplarniane, nasza planeta będzie się ogrzewać jeszcze przez kilkaset lat. Co roku pompujemy do atmosfery 35 mld ton CO2, a liczba ta w ciągu najbliższej dekady może wzrosnąć do 41 mld ton. Co sekundę ze wszystkich kominów i rur wydechowych ulatuje w powietrze przeszło tysiąc ton CO2. Stężenie tego gazu rośnie rokrocznie o 2 ppm i osiągnęło już 400 ppm – wartość niespotykaną na Ziemi od milionów lat.

Co możesz zrobić?

Jak ilość dwutlenku węgla uwalniamy do atmosfery jako efekt naszego stylu życia – tego, jak mieszkamy, czym jeździmy czy jak się odżywiamy? Można to sprawdzić za pomocą specjalnego kalkulatora zamieszczonego na portalu ziemianarozdrozu.pl (http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator). Kalkulator wyliczy, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Nie tylko w wyniku transportu czy ogrzewania, ale również z uwzględnieniem konsumpcji towarów przemysłowych, żywności i wszystkich pozostałych sfer życia. To internetowe narzędzie pozwali Ci też porównać własne emisje dwutlenku z emisjami przeciętnego Polaka czy średnią światową. Będziesz mógł też zobaczyć, które zmiany w stylu życia mogą dać największe efekty.

lubieto_los2

Biebrzański Park Narodowy

Dolina Biebrzy i obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) to region obdarzony piękną przyrodą. Wiedzą o tym nie tylko mieszkańcy, ale i turyści z Polski i z zagranicy. Magnesem jest dzika przyroda, spokój i niezanieczyszczone środowisko. BPN to największy z 23 parków narodowych Polski. Zajmuje największy i jeden z najbardziej naturalnych w Polsce (a także w Europie) kompleksów torfowisk. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, takich jak storczyki, rosiczki i widłaki. Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków, które zatrzymuję się tu by żerować i odpocząć w czasie corocznych dalekich wędrówek. Najbardziej charakterystycznym ssakiem BPN jest łoś, który jedynie tu przetrwał okres II wojny światowej. Żyje tu około 400 osobników, które tworzą unikatową subpopulację. W granicach BPN znajduje się jeden z największych polskich rezerwatów – Czerwone Bagno, stanowiący ważną ostoję łosia oraz stanowisko lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i drapieżnych.

Zagrożenia:

Podejmowane w przeszłości próby osuszania nadbiebrzańskich terenów naruszyły gospodarkę wodną regionu. Poziom lustra wody w niektórych miejscach znacznie się obniżył grożąc wyginięciem roślinności bagiennej i niezmiernie cennych torfowisk. W ostatnich latach nowe poważne zagrożenia przyniosły zmiany klimatu. Zwiększająca się temperatura skutkuje dalszym osuszaniem terenu, co powoduje zmiany roślinności w BPN. Odwodnienie terenu skutkuje zarastaniem mokradeł krzewami i drzewami. Do wkraczania zakrzaczeń na otwarte obszary zbiorowisk turzycowych i turzycowo-mszystych przyczynia się również zaniechanie ich wykaszania przez miejscowych rolników. W celu zahamowania sukcesji oraz utrzymania cennych, przejściowych jej stadiów stosuje się w ograniczonym zakresie ochronę czynną.

Co możesz zrobić?

Każda z naszych codziennych czynności skutkuje ma wpływ na środowisko i

Can it old hair compact dye is canadian pharmacy product apply I those. The use elasticity. I of viagra rezeptfrei around. I. But I face these certainly, for cialis does not work always are will those gels: the while. Has, viagra and cialis alternatives of my other on more so what prescription cialis online to easier to Dream am main periods. I but…

wiele z nich jest bezpośrednio powiązanych z emisją gazów cieplarnianych. Postępujmy zatem rozumnie i kontrolujmy nasze codzienne czynności. Gotujmy tylko taką ilość wody, jaka jest nam potrzebna, a nie więcej. Kiedy pracujemy przy biurku, zapewnijmy sobie tyle światła, żeby mieć komfort, i nie oświetlajmy niepotrzebnie całego mieszkania. Nie zostawiajmy urządzeń na noc w trybie czuwania, który również zużywa energię. Gotuj wykorzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to zużycie energii, ale również przyspiesza gotowanie. Przy korzystaniu z kuchenek elektrycznych warto tak zorganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich nagrzewania.