lubieto_biegowki

Biegówki

Biegi narciarskie zostały zapoczątkowane w krajach Półwyspu Fennoskandzkiego w czasach prehistorycznych. Były one szeroko praktykowane w XIX wieku jako sposób transportu podczas zimy. Polowania na łosie, jelenie i inne zwierzęta odbywały się właśnie na nartach. Prawie każdy mieszkaniec krajów z bogatymi tradycjami narciarskimi, takich jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia i Kanada, używał, bądź regularnie używa nart biegowych. Dzisiaj biegi narciarskie są bardzo popularnym sportem zimowym także w krajach Europy Środkowej, w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Do Polski zorganizowane narciarstwo biegowe dotarło na przełomie XIX i XX wieku. W szerzeniu tego sportu największe zasługi mają Józef Schnaider w Karpatach Wschodnich i Stanisław Barabasz w Tatrach.

Zagrożenia:

Niestety postępujące zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem dla tego popularnego sportu. Już dzisiaj możliwość biegania na nartach na nizinach, w mieście jest poważnie ograniczona. Śniegu brakuje też niejednokrotnie w górach, stąd coraz częściej śnieg dostarczają armatki do sztucznego naśnieżania. Niestety nie są one obojętne dla środowiska. Czy powstrzymamy zmiany klimatyczne? Wiele osób niestety wyraża przekonanie, że gorączka Ziemi będzie rosła jeszcze długo. Klimatolodzy uważają, że nawet gdybyśmy dziś przestali wysyłać w powietrze gazy cieplarniane, nasza planeta będzie się ogrzewać jeszcze przez kilkaset lat. Co roku pompujemy do atmosfery 35 mld ton CO2, a liczba ta w ciągu najbliższej dekady może wzrosnąć do 41 mld ton. Co sekundę ze wszystkich kominów i rur wydechowych ulatuje w powietrze przeszło tysiąc ton CO2. Stężenie tego gazu rośnie rokrocznie o 2 ppm i osiągnęło już 400 ppm – wartość niespotykaną na Ziemi od milionów lat.

Co możesz zrobić?

Jak ilość dwutlenku węgla uwalniamy do atmosfery jako efekt naszego stylu życia – tego, jak mieszkamy, czym jeździmy czy jak się odżywiamy? Można to sprawdzić za pomocą specjalnego kalkulatora zamieszczonego na portalu ziemianarozdrozu.pl (http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator). Kalkulator wyliczy, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Nie tylko w wyniku transportu czy ogrzewania, ale również z uwzględnieniem konsumpcji towarów przemysłowych, żywności i wszystkich pozostałych sfer życia. To internetowe narzędzie pozwali Ci też porównać własne emisje dwutlenku z emisjami przeciętnego Polaka czy średnią światową. Będziesz mógł też zobaczyć, które zmiany w stylu życia mogą dać największe efekty.