lubieto_Gdansk

Gdańsk

Gdańsk to prawdziwa perła polskiego wybrzeża Bałtyku. Jest jednym z ważniejszych ośrodków miejskich w Polsce z ponad 460 tysiącami mieszkańców. Mimo ogromnych zniszczeń podczas II wojny światowej, miasto zostało odbudowane i stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. To tu znajduje się największy ceglany kościół na świecie (Bazylika Mariacka), kilkanaście innych kościołów gotyckich, renesansowy Dwór Artusa, reprezentacyjna Droga Królewska, czyli ulica Długa z pięknymi kamieniczkami oraz wiele innych cennych zabytków.

Zagrożenia:

Gdańsk leżąc nad samym morzem, a szczególnie jego najstarsza część, narażony jest na zalanie wodami Bałtyku. Może to nastąpić w związku z podwyższeniem się poziomu oceanu i mórz wskutek globalnego ocieplenia i towarzyszącego im topnienia lądolodu i lodowców. Modele zmian klimatycznych przewidują wzrost poziomu wody rzędu od 20 do 70 cm do końca XXI wieku (prognozy IPCC). Wielkość ta obejmuje jedynie rozszerzalność termiczną wody bez uwzględnienia topnienia lodowców Grenlandii i Antarktydy! Stopnienie się lodów Grenlandii spowodowałoby podniesienie się poziomu mórz i oceanów o 7 metrów, niestabilnych lodów Antarktydy Zachodniej o 5 m, a Antarktydy Wschodniej o 65 metrów. Zmiany te spowodują nie tylko utratę cennych zabytków Gdańska, ale i niewyobrażalne skutki społeczne dla setek tysięcy ludzi. Oczywiście Gdańsk nie jest jedynym cennym miastem, które ucierpieć może wskutek globalnego ocieplenia. Zniknąć mogą też Wenecja, Amsterdam, Dhaka, Miami, Nowy Jork, Singapur i wyspy Pacyfiku. Ale jeśli szczególnie lubisz Gdańsk…

Co możesz zrobić?

Możesz na każdym kroku przeciwdziałać tragedii klimatycznej i przyczynić się do uratowania Gdańska oraz innych miejsc np. poprzez rezygnację z jeżdżenia samochodem do pracy. Zamiast tego wybierz komunikację publiczną, a jeszcze lepiej rower. To najlepszy środek do przemieszczania się w mieście w odległości do 5 km. Gdańsk jest dobrym przykładem rozwoju infrastruktury rowerowej. W ciągu ostatnich 10 lat wybudowano tutaj 80 km dróg rowerowych. Jeżdżąc rowerem zamiast samochodem przyczyniasz się do zredukowania ilości emitowanego CO2 (nawet o 300 kg rocznie), a tym samym przeciwdziałasz zmianom klimatu.