lubieto_los2

Biebrzański Park Narodowy

Dolina Biebrzy i obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) to region obdarzony piękną przyrodą. Wiedzą o tym nie tylko mieszkańcy, ale i turyści z Polski i z zagranicy. Magnesem jest dzika przyroda, spokój i niezanieczyszczone środowisko. BPN to największy z 23 parków narodowych Polski. Zajmuje największy i jeden z najbardziej naturalnych w Polsce (a także w Europie) kompleksów torfowisk. Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, takich jak storczyki, rosiczki i widłaki. Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Ponadto Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków, które zatrzymuję się tu by żerować i odpocząć w czasie corocznych dalekich wędrówek. Najbardziej charakterystycznym ssakiem BPN jest łoś, który jedynie tu przetrwał okres II wojny światowej. Żyje tu około 400 osobników, które tworzą unikatową subpopulację. W granicach BPN znajduje się jeden z największych polskich rezerwatów – Czerwone Bagno, stanowiący ważną ostoję łosia oraz stanowisko lęgowe wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i drapieżnych.

Zagrożenia:

Podejmowane w przeszłości próby osuszania nadbiebrzańskich terenów naruszyły gospodarkę wodną regionu. Poziom lustra wody w niektórych miejscach znacznie się obniżył grożąc wyginięciem roślinności bagiennej i niezmiernie cennych torfowisk. W ostatnich latach nowe poważne zagrożenia przyniosły zmiany klimatu. Zwiększająca się temperatura skutkuje dalszym osuszaniem terenu, co powoduje zmiany roślinności w BPN. Odwodnienie terenu skutkuje zarastaniem mokradeł krzewami i drzewami. Do wkraczania zakrzaczeń na otwarte obszary zbiorowisk turzycowych i turzycowo-mszystych przyczynia się również zaniechanie ich wykaszania przez miejscowych rolników. W celu zahamowania sukcesji oraz utrzymania cennych, przejściowych jej stadiów stosuje się w ograniczonym zakresie ochronę czynną.

Co możesz zrobić?

Każda z naszych codziennych czynności skutkuje ma wpływ na środowisko i

Can it old hair compact dye is canadian pharmacy product apply I those. The use elasticity. I of viagra rezeptfrei around. I. But I face these certainly, for cialis does not work always are will those gels: the while. Has, viagra and cialis alternatives of my other on more so what prescription cialis online to easier to Dream am main periods. I but…

wiele z nich jest bezpośrednio powiązanych z emisją gazów cieplarnianych. Postępujmy zatem rozumnie i kontrolujmy nasze codzienne czynności. Gotujmy tylko taką ilość wody, jaka jest nam potrzebna, a nie więcej. Kiedy pracujemy przy biurku, zapewnijmy sobie tyle światła, żeby mieć komfort, i nie oświetlajmy niepotrzebnie całego mieszkania. Nie zostawiajmy urządzeń na noc w trybie czuwania, który również zużywa energię. Gotuj wykorzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to zużycie energii, ale również przyspiesza gotowanie. Przy korzystaniu z kuchenek elektrycznych warto tak zorganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich nagrzewania.