lubieto_pokoj

Pokój na świecie

„Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”
M. Gandhi

Żyjemy w czasach względnego pokoju. Tragedia I i II wojny światowej najdobitniej pokazała Europejczykom jak cenny jest pokój i doprowadziła do szeregu zmian politycznych i prawnych, których celem było utrzymanie za wszelką cenę stanu braku konfliktów zbrojnych. Teraz na straży pokoju stoi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Mimo, iż w wielu rejonach świata występują konflikty zbrojne póki co uniknęliśmy kolejnej światowej wojny. Pokój zdaje się wartością samą w sobie, nie potrzebuje żadnych uzasadnień. To fundament stabilnego życia społeczno-politycznego oraz spokojnego życia poszczególnych obywateli. Jeśli myślimy o pokoju, raczej doskonale wiemy, dlaczego nie chcemy go utracić. Wyobrażenie okrucieństw wojny powoduje, że stawiamy pokój za naszą najwyższą wartość i główny cel, choć w czasach pokoju, rzadko zdajemy sobie z tego sprawę.

Zagrożenie:

Już dzisiaj obserwujemy zwiększone niepokoje społeczne wynikające z konfliktów na tle różnic międzykulturowych. Jeśli nastąpią niekorzystne zmiany warunków życia ludności z rejonów świata bardziej narażonych na efekty zmian klimatycznych masowe migracje staną się koniecznością. Czy borykanie się z trudnymi warunkami powodowanymi przez zmieniony klimat oraz konieczność współżycia z różnymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi nie zabije w nas wiary w pokój i przyrodzoną równość każdego człowieka? A może sytuacja ta będzie prowadziła do narastających konfliktów, być może wojen?

Wydaje nam się, że bezpieczeństwo związane z wiarą w pokój, równość czy sprawiedliwość jest czymś danym nam na zawsze. Tymczasem badania pokazują, że łatwo jesteśmy skłonni traktować innych z wyższością, jeśli tylko znajdziemy się w sytuacji temu sprzyjającej.

Dzieje się to szczególnie w sytuacjach, w których występuje niedobór zasobów oraz towarzysząca temu rywalizacja. W takich warunkach górę biorą stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, a kierowanie się sprawiedliwością schodzi na drugi, a nawet trzeci plan.

Co możesz zrobić?

Działania na rzecz ochrony klimatu to zarazem działania na rzecz pokoju. Jeśli zadbamy o klimat, jesteśmy w stanie zapobiec czarnemu scenariuszowi wojen i konfliktów o kurczące się zasoby naturalne. „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. Dlatego pokojowe działania na rzecz równości, sprawiedliwości i szacunku dla roślin, zwierząt, ludzi i ekosystemów jest najlepszą rzeczą, którą możesz teraz zrobić. A jak? Wspieraj organizacje pozarządowe i ich działania. Jeśli masz pomysł, chcesz zrobić coś dla klimatu – działaj! Zaangażuj się w działalność konkretnej organizacji, zostań jej członkiem lub wolontariuszem. Popieraj kampanie społeczne prowadzone przez organizacje ekologiczne i organizacje działające na rzecz pokoju. Podpisuj petycje – każdy głos się liczy! Nakłoń do działań znajomych.