spot5www

Dzika przyroda chroni klimat

Eksperci z IPCC alarmują, że aż 20% globalnych emisji gazów cieplarnianych to wynik niszczenia naturalnych ekosystemów. Wylesienie to trzecie największe źródło globalnych emisji węgla, większe niż cały sektor transportu.

Dzika przyroda wiąże węgiel poza atmosferą skuteczniej i taniej, niż jakakolwiek metoda, którą wynalazł człowiek. Obszary chronione zajmują tylko 18,8% powierzchni Ziemi, ale magazynują aż 15% ziemskiego węgla. W Europie lasy pochłaniają aż 7-12% emisji produkowanych przez mieszkańców kontynentu. Torfowiska zajmują tylko 3% lądów, ale magazynują tyle węgla, ile nasza cywilizacja wyemitowałaby w ciągu 55 lat. Każdy zniszczony ekosystem, wycięty las, zaorana preria czy osuszone torfowisko to olbrzymie ilości gazów cieplarnianych uwolnione do atmosfery. Sama zmiana klimatu niszczy ekosystemy. Obszary podmokłe wysychają, lasy są atakowane przez patogeny i pożary. Zamiast gromadzić – zaczynają uwalniać węgiel. Powstaje błędne koło: im jest cieplej, tym więcej gazów cieplarnianych się wydostaje.

Usługi świadczone nam przez naturę są bezcenne i niezastąpione. Na całym świecie dzika przyroda łagodzi wpływ ocieplenia klimatu na zasoby wody pitnej i żywności, jest źródłem budulca i leków, pomaga chronić zdrowie. Chroni nas przed katastrofalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak susze i powodzie. Tymczasem 60% usług ekosystemowych zostało zdegradowanych. Straty ekonomiczne wywołane tylko przez powodzie i ekstremalne zjawiska pogodowe wzrosły 10-krotnie w ciągu 50 lat.

Na skutek globalnego ocieplenia może wymrzeć co szósty gatunek żyjący na planecie. Bez wielu z nich cywilizacja będzie miała potężne kłopoty. Owady zapylające są niezbędne dla rolnictwa, morskie ryby stanowiących podstawę wyżywienia setek milionów ludzi. Czy przetrwamy, jeśli wyginą?

Dbajmy o dziką przyrodę i racjonalnie gospodarujmy darami natury. Chrońmy ekosystemy gromadzące węgiel, takie jak lasy, torfowiska, słone bagna nadmorskie czy obszary trawiaste i te, które chronią nas przed skutkami klimatycznych katastrof: mokradła, górskie lasy, dzikie rzeki. Odtwarzajmy zdegradowane ekosystemy wysokowęglowe przywracając im zdolność wychwytywania CO2.

Chroniąc dziką przyrodę zyskujemy niezastąpionego sprzymierzeńca w walce o stabilny klimat i bezpieczny świat. Pomóżmy jej pomóc nam.

Muzyka: Earlyguard – The Gaia Theory – Equilibrium