DCF 1.0

Apel do Banku ING podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy: skończcie z finansowaniem węgla

Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku ING, które odbyło się 8 maja 2017 roku, by wezwać bank do uszczelnienia jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. 

W 2015 roku holenderski bank ING ogłosił, że kończy z finansowaniem nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz nowych klientów, których przychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węgla i/lub energii wyprodukowanej w efekcie jego spalania. Polityka ta ma jednak poważną lukę: zakłada kontynuację współpracy ze starymi klientami oraz umożliwia wspieranie węglowych spółek w sposób pośredni – poprzez udzielanie im kredytów i gwarantowanie obligacji.

ING finansuje spółki węglowe między innymi w Polsce oraz Turcji. W Indonezji bank nie zrezygnował jeszcze z finansowania projektowego. ING Bank Śląski udziela finansowania m.in. polskim spółkom PGE i ENEA. ENEA planuje wspólnie z ENERGĄ budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Działania PGE budzą szczególny niepokój: spółka buduje ponad 2000 MWe nowych mocy węglowych oraz dąży do budowy 2 nowych kopalni odkrywkowych, co skutkowałoby spaleniem około 2 miliardów ton węgla brunatnego, uznawanego za jedno z najbrudniejszych i najbardziej emisyjnych paliw.

W kwietniu tego roku organizacje pozarządowe zwróciły się do ING Banku Śląskiego, by określić zakres stosowania polityki klimatycznej i środowiskowej Grupy ING przy ocenie transakcji finansowych przez ING Bank Śląski. W odpowiedzi Prezes ING BŚ stwierdził, że Bank nie finansuje projektów związanych z wydobyciem i spalaniem węgla w celu produkcji energii elektrycznej. Podkreślił też, że wycofywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań nie jest zgodne z etyką ING.

– Przykład z Polski jasno pokazuje, że polityka klimatyczna ING jest dalece niewystarczająca, gdyż dotyczy tylko nowych klientów i zakłada kontynuację współpracy z firmami węglowymi. W ten sposób ING utrzymuje status quo: umożliwia rozwijanie projektów, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzi, blokują rozwój czystej energetyki i są całkowicie sprzeczne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury dużo poniżej 2°C – komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.  

– Rok 2017 jest momentem, w którym nie ma już możliwości funkcjonowanie banków na zasadzie biznes jak zwykle.  ING złamie jedno ze zobowiązań i musi wybrać które. Albo skończy finansowanie   spółek węglowych poprzez wygaszenie wcześniejszych zobowiązań wobec spółek zagrażających naszej wspólnej przyszłości zgodnie z Przysięgą Paryską, którą bank podpisał w 2015 roku albo uzna, że honorowanie dawnych zobowiązań jest ważniejsze niż losy ludzi już dziś dotkniętych skutkami zmian klimatu i przyszłych pokoleń – podkreśla Kuba Gogolewski, kampanier finansowy z Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Podczas WZA ING w Amsterdamie przedstawiciele organizacji wzywają ING do uszczelnienia polityki klimatycznej banku poprzez: zakończenie współpracy z dotychczasowymi klientami, których przychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węgla lub wytworzonej w efekcie jego spalania energii, określenie terminu obniżenia tego progu z 50% do 30% w przypadku nowych klientów, a także rezygnację z udzielania wsparcia finansowego i usług wszystkim spółkom, które planują budowę nowych lub rozbudowę istniejących mocy opartych na węglu kamiennym lub brunatnym.

– Zanieczyszczenia i gazy cieplarniane emitowane przez starych i nowych klientów ING są tak samo szkodliwe. W dobie postępujących zmian klimatu i problemów środowiskowych takich, jak zanieczyszczenie powietrza, banki będą musiały wielokrotnie złamać zasadę honorowania dotychczasowych zobowiązań, jeżeli te zobowiązania zagrażają realizacji globalnych umów międzynarodowych służących ochronie środowiska i naszej wspólnej przyszłości –  podsumowuje Kuba Gogolewski.

 

Kontakt:

Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, diana@pracownia.org.pl

Kuba Gogolewski, Fundacja „RT-ON”, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl, tel. 0048 661 862 611

P1090482s

Od kampanii klimatycznej do rewolucji energetycznej

Zmiany klimatu i energetyka to dwie strony tej samej monety. Przed miesiącem zajmowaliśmy się źródłem problemu, czyli tematem paliw kopalnych. Teraz przyszedł czas, by pomówić o rozwiązaniach.

III Zjazd Strażników Klimatu (21-23 kwietnia) zaczął się od poważnych pytań. Skąd produkujemy energię w Polsce i dlaczego aż tyle z węgla? Czy transformacja energetyczna Polski jest możliwa? Co w Polsce się opłaca jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii? Czy Polska ma w ogóle strategię energetyczną?  Skonfrontował nas z nimi Marek Józefiak (Polska Zielona Sieć). Przybliżył nam też temat energetyki obywatelskiej, dzięki której przysłowiowy Nowak i Kowalska mogliby zrobić coś dobrego dla świata. Mówiąc o blaskach i cieniach OZE nie pominął też globalnej odnawialnej rewolucji, czyli wyzwań polskiego sektora energetycznego w obliczu światowych trendów. W końcu próbowaliśmy odpowiedzieć też na pytanie, które zadaje sobie wielu obywateli: czego chce od nas Unia i czy naprawdę polityka klimatyczna jest dla nas takim złem?

Koszty zewnętrzne energetyki węglowej są olbrzymie i nie chodzi tylko o zmiany klimatu. Spalanie węgla to też zanieczyszczenie powietrza, które fatalnie wpływa na nasze zdrowie. Czy w takim razie istnieje energia przyjazna zdrowiu i czy to utopia czy realna perspektywa przyszłości? W ramach ćwiczenia zbadaliśmy też jakość powietrza w okolicy (mimo schyłku sezonu grzewczego – nie jest dobrze!), a wszystko to pod okiem Weroniki Piestrzyńskiej z HEAL Polska.

Wiemy już co jest problemem, i że rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Najwyższy czas wprowadzić je w życie! Nic prostszego, prawda? Czy chcesz powstrzymać szkodliwą, kopalną inwestycję, czy walczysz o zainstalowanie paneli słonecznych w twojej miejscowości – prowadzenie kampanii społecznej wymaga dobrego przemyślenia na każdym etapie. W tajniki planowanie i prowadzenie kampanii klimatycznej wprowadził nas Iwo Łoś z Greenpeace Polska.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia od razu mieli szansę przekonać się, jak planowanie akcji klimatycznej wygląda w praktyce (maj to gorący miesiąc dla klimatycznych aktywistów!). Dostali też zadanie domowe – zaplanowanie własnej kampanii (teoretycznej lub zupełnie prawdopodobnej, a nawet już wprowadzanej w życie) według zaproponowanego wzoru. Nad tą częścią szkolenia czuwała Diana Maciąga z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Działając dla środowiska i klimatu nie jesteśmy jak samotne wilki. Transformacja w kierunku bardziej sprawiedliwego, bezpiecznego świata wymaga współpracy wielu ludzi z często bardzo różnych środowisk, o różnych przekonaniach i systemach wartości. Takiej współpracy też trzeba się nauczyć, warto zacząć od tego by umieć… rozmawiać. Warsztat pracy w grupie i prowadzenia dyskusji bez przemocy poprowadził Wojtek Mejor z Kolektywu Trenerskiego „Lepiej”.