Warsztat motywacyjny Zgromadzenie Wszystkich Istot sierpień 2014

22-24 sierpnia 2014 r. Warsztat motywacyjny Zgromadzenie Wszystkich Istot

ma na celu wzmacniać osobistą motywację do pracy dla ochrony klimatu. Ochrona klimatu to wielkie wyzwanie naszych czasów; wymaga wiele determinacji, wytrwałości i jasnego zdefiniowania celów, do których zmierzają podejmowane działania. Trzydniowy warsztat motywacyjny wzmacnia osobistą motywację, na której mają się opierać działania uczestników w zasadniczej części szkolenia Strażnicy Klimatu. Warsztat odbył się w Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej oraz na stokach pobliskiej góry Szyndzielni.