Galerie

MODELE I KONCEPCJE ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

9–10 listopada 2013 r. Aby zrozumieć przyczyny zmian klimatu nie wystarczy jedynie poznać ich fizyczny, naukowy mechanizm. Konieczne jest uświadomienie sobie zawiłej sieci zależności między gospodarką, energią i eksploatacją zasobów planety a bezprecedensowym kryzysem ekologicznym, którego najpoważniejszym aspektem są zmiany klimatu. Podczas drugiego zjazdu uczestnicy poznali przyczyny kryzysu i możliwe drogi prowadzące do jego rozwiązania.

TRENING MOTYWACYJNY

23–27 października 2013 r. Trening motywacyjny odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie kształcenia przyszłych trenerów. Pomaga budować głęboką i silną motywację do działań na rzecz klimatu. Zajęcia w terenie przypominają uczestnikom i uczestniczkom, że zmiany klimatu wpływają na ekosystem, którego nierozerwalną częścią jest człowiek.