klimatyczna-2016-3-zjazd-960x534

Strażnicy Klimatu – aktywnie i twórczo!

W dniach 13-15 maja 2016 r. kilkunastoosobowa grupa uczestników cyklu szkoleniowego Strażnicy Klimatu ponownie spotkała się w ośrodku edukacyjnym w Benowie (woj. pomorskie), aby doskonalić swoje kompetencje obrończyń i obrońców Ziemi, szczególnie w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

Fotografie ze zjazdów

Piątek (13.05) upłynął pod znakiem intensywnej burzy mózgów. Poranne godziny uczestnicy szkolenia spędzili na kreatywnym planowaniu scenariusza, zaś popołudnie na samodzielnej realizacji filmu pomyślanego jako element kampanii społecznej Stop Elektrowni Północ. W grupie wytworzyła się niesamowita energia, której efektem stał się kilkuminutowy spot, przekonujący odbiorców o tym, że OZE jest lepsze od planowanej na Pomorzu elektrowni węglowej. Wśród Strażniczek i Strażników Klimatu objawiły się zarówno talenty techniczne (obsługa kamery, złożenie filmu), jak i aktorskie.

W piątkowy wieczór, po premierze spotu, uczestnicy szkolenia planowali dalsze możliwe działania na rzecz powstrzymania budowy Elektrowni Północ.

W sobotę (14.05) Małgorzata Małochleb przedstawiła obecnym kampanię na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej „Więcej niż Energia!”. Nazwa kampanii jest jednocześnie nazwą koalicji i ruchu społecznego, który łączy zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy, jednostki badawcze, szkoły i wiele innych podmiotów. Również o odnawialnych źródłach energii, ale też o założeniach demokracji energetycznej, polityce klimatycznej miasta Słupska i problemach związanych z jej wdrażaniem, opowiadali Beata Maciejewska, zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Słupsku, i Dariusz Szwed z Fundacji Zielony Instytut. Oficjalną część dnia zakończył swoim wystąpieniem Łukasz Adamkiewicz z organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), który zaprezentował i omówił badania dotyczące wpływu spalania węgla na zdrowie publiczne oraz koszty ekonomiczne leczenia osób cierpiących z powodu emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania węgla.

W niedzielę (15.05) Małgorzata Małochleb ponownie podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem, tym razem referując temat ruchów antysmogowych. Głównie jako działaczka Krakowskiego Alarmu Smogowego, ale także jako uczestniczka wspólnej, ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez koalicję wielu lokalnych, oddolnych ruchów obywatelskich zaniepokojonych jakością powietrza.

Trzeci zjazd Strażników Klimatu zamknęła prezentacja Urszuli Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego na temat polityk niskoemisyjnych. Urszula mówiła głównie o raporcie „Polska niskoemisyjna” opracowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, jednak w swoim wystąpieniu dzieliła się także wieloma innymi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi szeroko pojętego problemu zmian klimatycznych. Między innymi odniosła się do ustaleń świeża zakończonego Szczytu Klimatycznego w Paryżu.