stopep-tczew-960x534

Strażnicy Klimatu – chrzest bojowy

W dniach 24-26 czerwca 2016 r. Strażniczki i Strażnicy Klimatu po raz czwarty spotkali się w Benowie na Pomorzu. Było to ostatnie z serii oficjalnych spotkań składających się na cykl szkoleniowy dla osób zainteresowanych aktywnością społeczną w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Fotografie ze zjazdów

Piątek (24.06) należał do Temidy. Aspekty prawne w działalności organizacji pozarządowych omówiła Małgorzata Smolak z fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Posiłkując się konkretnymi przykładami i studiami przypadku, mówiła zarówno o przydatności znajomości prawa administracyjnego, jak i Kodeksu Cywilnego czy Karnego. Wskazywała też na dyrektywy unijne, jako na ważne i skuteczne narzędzie w walce o ochronę przyrody i klimatu. Prawniczka dużo miejsca poświęciła omówieniu potencjalnych konsekwencji prawnych dla poszczególnych działaczy czy też całych organizacji, które decydują się na prowadzenie konfrontacyjnych kampanii społecznych, wchodząc w konflikty z biznesowymi lub państwowymi kolosami.

W sobotę (25.06) Strażniczki i Strażnicy Klimatu przeszli swoisty chrzest bojowy jako aktywiści, bowiem w Tczewie samodzielnie przeprowadzili akcję uliczną pod hasłem „Witamy na Kociewiu!”. Jej celem było wskazanie na zagrożenia związane z planami wybudowania w tym regionie Polski olbrzymiej węglowej Elektrowni Północ. Obrońcy klimatu na deptaku przed dworcem PKP rozdali kilkaset ulotek i przeprowadzili dziesiątki rozmów z mieszkańcami Tczewa oraz podróżnymi, podczas których w praktyce testowali swoje umiejętności nabyte w czasie czterech intensywnych zjazdów szkoleniowych. Przydały się zarówna wiedza merytoryczna, jak i szkolenia medialne, ponieważ dziennikarze skrupulatnie przepytali uczestników akcji.

Panorama Gdańska: http://gdansk.tvp.pl/25924996/25062016-1830

Po powrocie do ośrodka w Benowie odbyło się kolektywne podsumowanie akcji, w trakcie którego jej uczestnicy opowiedzieli o mocnych i słabych stronach wydarzenia, podzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami.

Późnym popołudniem Diana Maciąga z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot poprowadziła warsztaty motywacyjne. Uczestnicy szkolenia na specjalnie przygotowanych wstążkach zapisali hasłowo najważniejsze dla nich rzeczy i wartości, których nie chcieliby stracić, a dla których zagrożeniem są postępujące zmiany klimatu. Po głośnym odczytaniu haseł, uczestnicy szkolenia wymienili się wstążkami, które zabrali ze sobą do domów jako swoiste memento i motywująca pamiątka.

Niedziela (26.06) upłynęła na planowaniu wspólnych dalszych działań na rzecz ratowania klimatu i przeciwdziałania konkretnym inwestycjom potęgującym emisje gazów cieplarnianych. Strażniczki i Strażnicy Klimatu wstępnie zaplanowali kolejną akcję informacyjną dotyczącą planowanej Elektrowni Północ na połowę lipca. Dobrą okazją do jej przeprowadzenia jest coroczna impreza ściągająca tłumy turystów – oblężenie zamku krzyżackiego w Malborku.

klimatyczna-2016-3-zjazd-960x534

Strażnicy Klimatu – aktywnie i twórczo!

W dniach 13-15 maja 2016 r. kilkunastoosobowa grupa uczestników cyklu szkoleniowego Strażnicy Klimatu ponownie spotkała się w ośrodku edukacyjnym w Benowie (woj. pomorskie), aby doskonalić swoje kompetencje obrończyń i obrońców Ziemi, szczególnie w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

Fotografie ze zjazdów

Piątek (13.05) upłynął pod znakiem intensywnej burzy mózgów. Poranne godziny uczestnicy szkolenia spędzili na kreatywnym planowaniu scenariusza, zaś popołudnie na samodzielnej realizacji filmu pomyślanego jako element kampanii społecznej Stop Elektrowni Północ. W grupie wytworzyła się niesamowita energia, której efektem stał się kilkuminutowy spot, przekonujący odbiorców o tym, że OZE jest lepsze od planowanej na Pomorzu elektrowni węglowej. Wśród Strażniczek i Strażników Klimatu objawiły się zarówno talenty techniczne (obsługa kamery, złożenie filmu), jak i aktorskie.

W piątkowy wieczór, po premierze spotu, uczestnicy szkolenia planowali dalsze możliwe działania na rzecz powstrzymania budowy Elektrowni Północ.

W sobotę (14.05) Małgorzata Małochleb przedstawiła obecnym kampanię na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej „Więcej niż Energia!”. Nazwa kampanii jest jednocześnie nazwą koalicji i ruchu społecznego, który łączy zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy, jednostki badawcze, szkoły i wiele innych podmiotów. Również o odnawialnych źródłach energii, ale też o założeniach demokracji energetycznej, polityce klimatycznej miasta Słupska i problemach związanych z jej wdrażaniem, opowiadali Beata Maciejewska, zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Słupsku, i Dariusz Szwed z Fundacji Zielony Instytut. Oficjalną część dnia zakończył swoim wystąpieniem Łukasz Adamkiewicz z organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), który zaprezentował i omówił badania dotyczące wpływu spalania węgla na zdrowie publiczne oraz koszty ekonomiczne leczenia osób cierpiących z powodu emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania węgla.

W niedzielę (15.05) Małgorzata Małochleb ponownie podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem, tym razem referując temat ruchów antysmogowych. Głównie jako działaczka Krakowskiego Alarmu Smogowego, ale także jako uczestniczka wspólnej, ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez koalicję wielu lokalnych, oddolnych ruchów obywatelskich zaniepokojonych jakością powietrza.

Trzeci zjazd Strażników Klimatu zamknęła prezentacja Urszuli Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego na temat polityk niskoemisyjnych. Urszula mówiła głównie o raporcie „Polska niskoemisyjna” opracowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, jednak w swoim wystąpieniu dzieliła się także wieloma innymi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi szeroko pojętego problemu zmian klimatycznych. Między innymi odniosła się do ustaleń świeża zakończonego Szczytu Klimatycznego w Paryżu.