krok7www2nowy

Zrób siódmy Krok!

Krok 7: Ogranicz jedzenie mięsa

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Departamentu Rolnictwa USA opublikowanego w ostatniej dekadzie XX w., 87 % wszystkich gruntów rolnych w tym kraju jest wykorzystywana bezpośrednio do wypasu lub produkcji paszy dla zwierząt hodowanych na ubój. Ten areał stanowi jednocześnie 45% ogółu gruntów w Stanach Zjednoczonych. Ponad połowę wody zużywanej w USA wykorzystuje się w trakcie hodowli zwierząt na ubój. Żeby wyprodukować 1 kg mięsa, trzeba zużyć niemal 21 tys. litrów wody! Wyprodukowanie 1 kg pszenicy wymaga 210 litrów wody. Dieta całkowicie wegetariańska wymaga 1100 litrów wody na dobę, podczas gdy jedzenie mięsa wiąże się z użyciem ponad dziesięciokrotnie większej ilości wody.

Ponad 105 mln hektarów lasów w Stanach Zjednoczonych wycięto po to, by przeznaczyć je na grunty rolne, gdzie produkuje się pasze dla zwierząt hodowanych na mięso. Obecnie deforestacja na potrzeby rolnictwa ma miejsce przede wszystkim w krajach trzeciego świata. Co trzy sekundy znika hektar lasu z przeznaczeniem na pastwisko. Najbardziej pod tym względem narażone są cenne lasy – puszcze tropikalne – które stopniowo zamienia się na ogromne pastwiska. Naukowcy szacują, że aby wyprodukować jednego hamburgera, trzeba wyciąć aż 5 m2 lasu deszczowego.

Zrezygnuj z mięsa. Taka decyzja odbije się korzystnie nie tylko na zdrowiu planety, ale również na Twoim własnym zdrowiu. Jeśli wybór wegetarianizmu jest dla Ciebie zbyt trudny, ogranicz ilość spożywanego mięsa. Lekarze sugerują, by mięsny posiłek spożywać tylko raz w tygodniu.