krok16www2

Zrób 16 Krok!

Krok 16: Dzień bez Zakupów

Żyjemy w świecie, w którym produkt krajowy brutto musi rosnąć, musimy kupować i konsumować coraz więcej. Efektem naszych „starań” jest 1000-krotnie szybsze tempo utraty różnorodności biologicznej niż miało to miejsce w czasach prehistorycznych. Tracimy codziennie od 150 do kilkuset gatunków! 60% usług świadczonych przez ekosystemy (od których zależy nasz los) zostało zniszczonych albo jest wykorzystywanych w sposób niezrównoważony. Zużywamy każdego roku o 50% więcej zasobów niż nasza planeta jest w stanie zregenerować. Ziemska przyroda potrzebuje ponad 18 miesięcy, aby odtworzyć to, co zużyliśmy w ciągu 12 miesięcy. Najbogatsza część ludzkości, stanowiąca jedną czwartą ogółu, konsumuje trzy czwarte światowych zasobów naturalnych. Każda rzecz, którą kupujemy, wymaga zużycia surowców naturalnych (często nieodnawialnych, jak np. ropa, z której powstają wszelkie rodzaje plastiku) i energii (w większości również z nieodnawialnych źródeł), a także powoduje powstanie zanieczyszczeń i emisję CO2 do atmosfery. Sama produkcja tych dóbr wiąże się nierozłącznie z wyzyskiem milionów pracowników – głównie w krajach azjatyckich. Daj wyraz swojego sprzeciwu wobec rosnącej konsumpcji i świętuj ze znajomymi w ostatnią sobotę listopada „Dzień bez Zakupów” (Buy Nothing Day). Został ustanowiony na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych jako wyraz protestu przeciwko zbędnym zakupom i nadmiernej konsumpcji w krajach rozwiniętych. Obchodzi się go w bardzo prosty sposób – powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek zakupów. Zamiast tego proponuje się uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, spędzanie czasu z rodziną, aktywny wypoczynek – wszystko to, co służy umacnianiu więzi społecznych. To doskonała okazja, żeby wspólnie zastanowić się nad wpływem, jaki

wywiera codzienna konsumpcja na naszą planetę, zmiany klimatyczne i los przyszłych pokoleń. W Polsce po raz pierwszy „Dzień bez Zakupów” odbył się w 2003 roku i cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych osób. W roku 2014 przypada 29 listopada. Ważne jednak, by święto bez kupowania nie było jednorazowym wydarzeniem, ale przyczynkiem do zmiany postaw życiowych i szerszego spojrzenia na współczesny system wartości. Zakupy rób w tygodniu w sposób przemyślany, a w weekendy spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi z dala od supermarketów.