krok37www

Zrób 37 Krok!

Krok 37: Zainspiruj szefa

Polski przemysł, firmy zarówno małe, średnie, jak i duże, instytucje państwowe i inne podmioty gospodarki mają bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne. Wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Ważne są wszystkie działania, których efektem jest zmniejszenie zużycia energii i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach mają tu szerokie pole do popisu: mogą na przykład zmieniać zachowania i zasady panujące w biurach np. wprowadzać obowiązek korzystania z ekologicznego papieru, dwustronnego druku lub wyłączania zbędnego oświetlenia. Mogą też zrezygnować z wszelkich przedmiotów jednorazowego użytku. Jednak zmiany mogą dotyczyć również infrastruktury: inwestycji w bardziej energooszczędne instalacje grzewcze, termoizolację budynku lub zakup własnych źródeł energii odnawialnej. Każde z tych rozwiązań oprócz wymiaru środowiskowego niesie oszczędności finansowe i może przyczynić się do realnego obniżenia kosztów działań przedsiębiorstwa. Jednak na tym nie kończą się działania, które może podjąć firma dla lepszego klimatu. Myślenie bardziej systemowe może skłonić np. do zmiany technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku czy form dystrybucji towarów (począwszy od wprowadzenia elektronicznych faktur, a skończywszy na takim doborze dostawców, by ich odległość od ostatecznego punktu dystrybucji towarów do klienta była jak najmniejsza). Ważne jest, by w działaniach biznesowych kierować się również zasadą minimalizmu i pamiętać, że nie pieniądze są najważniejsze i nie zawsze zysk jest czymś dobrym. Inspiruj swojego szefa do zmian na rzecz poprawy klimatu. To mogą być naprawdę drobne rzeczy – każdy, nawet najmniejszy krok

się liczy. Zachęcaj, by w Twoim miejscu pracy wprowadzono choć część opisywanych tu Kroków dla Klimatu. Możesz też podejmować rozmowy o zmianie strategii rozwoju Twojego przedsiębiorstwa tak, by sama istota jego działań była bardziej przyjazna klimatowi. Jeśli jesteś szefem, wprowadzaj zmiany razem ze swym zespołem. Pamiętaj, że zysk finansowy nie zawsze oznacza prawdziwy zysk dla klimatu i dla Ciebie.