krok50www

Zrób 50 Krok!

Krok 50: Kupuj papier z makulatury

Wylesianie jest jednym z najważniejszych czynników powodujących niekorzystne zmiany klimatyczne. Korzystanie z papieru z recyklingu – w całości wyprodukowanego z makulatury, pozwala uniknąć zbędnego wycinania lasów. Do produkcji jednej ryzy papieru potrzeba ok. 7,5 kg drewna, które oszczędza się przy korzystaniu z papieru z recyklingu. Jest to szczególnie istotne w biurach i firmach, gdzie przeciętnie na jednego pracownika przypada średnio ok. 75 kg papieru rocznie. Aby

wyprodukować je z drewna potrzeba dwóch drzew. Kupuj papier z makulatury, najlepiej niewybielany. Zadbaj, by w Twoim miejscu pracy lub w szkole również używano papieru makulaturowego.