krok47www

Zrób 47 Krok!

Krok 47: Wspieraj ekonomię społeczną

Nie mamy już wątpliwości, że niekorzystne zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka. Jednym z działań, które przyczyniają się do wciąż rosnącego zapotrzebowania na paliwa kopalne – zmieniające klimat źródło emisji CO2 – jest dążenie do ciągłego wzrostu gospodarczego. Duże korporacje dążą do maksymalizacji zysków, często za cenę środowiska naturalnego.

Ekonomia społeczna to działalność ekonomiczna, która kieruje się przede wszystkim celami społecznymi i środowiskowymi. W szerszym sensie ekonomia społeczna, nazywana w tym kontekście gospodarką społeczną, to idea gospodarki, która nie jest oparta na imperatywie zwiększania zysków. Podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, małe firmy czy organizacje pozarządowe – prowadząc działalność gospodarczą wypracowany zysk przeznaczają na społecznie użyteczne cele. Mają też oddolny charakter i demokratyczną formę zarządzania. Stanowią też małe przedsiębiorstwa. W szerszym sensie gospodarka społeczna to także alternatywne, względem pieniężnej, formy wymiany towarów i usług, takie jak barter czy banki czasu. Rozwój ekonomii społecznej stanowi alternatywę dla gospodarki opartej na dominacji dużych korporacji. Podmioty ekonomii społecznej często łączą w swojej działalności aspekt ekonomiczny, społeczny (np. integracja społeczna) i ekologiczny. Więcej o ekonomii społecznej możesz przeczytać tutaj.

Jeśli tylko możesz, wybieraj produkty lub usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje lub małe firmy „z misją” (opis niektórych takich podmiotów i świadczonych przez nie usług znajdziesz m.in. tutaj: http://www.ekonomiaspoleczna.pl). Wspieraj alternatywne formy wymiany produktów i usług. Załóż bank czasu lub dołącz do istniejącego. Propaguj i korzystaj z takich form wymiany jak barter.